Posted on August 1, 2018

admin 0 comments

Berjabat Tangan (Bersalaman) Mendapat Keampunan Allah SWT.

Daripada al-Barra` bin Azib RA berkata Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah dua orang Muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah.” Abu ‘Isa berkata hadith ini hasan gharib (Hadith riwayat at-Tirmizi, No. 2727, Abu Dawud, No. 5212, Ibn Majah, No. 3703, Ahmad, No. 17813, 17950) Matan Hadith: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ […]